Ekologija

» Soliris » Ekologija

ekologija

Planuodami savo veiklos tęstinumą bei plėtrą, laikomės draugiškos aplinkai įmonės veiklos nuostatų.

Siekiame, kad kuo daugiau panaudotos alyvos būtų perdirbama, todėl savo klientams teikiame tokios alyvos surinkimo paslaugą.

Panaudota alyva yra pavojinga atlieka, todėl ją surenkant, pervežant ir saugant reikia laikytis gamtosauginių reikalavimų. Mūsų įmonės darbuotojams yra suteikti kvalifikaciniai pažymėjimai ir atestatai, leidžiantys dirbti su pavojingomis atliekomis.

Ar žinojote, kad

  • vienas netinkamai pašalintas panaudotos alyvos litras gali užteršti beveik 1.000.000 litrų gėlo vandens;
  • pusė litro netinkamai šalinamos panaudotos alyvos gali padengti plėvele apie 4 tūkst. m² vandens paviršiaus ploto bei nužudyti vandens organizmus;
  • pakartotinis panaudotos alyvos rafinavimas reikalauja tik trečdalio energijos, kuri būtų sunaudojama žaliavinę naftą paverčiant alyva;
  • norint pagaminti 2,5 l naujos aukštos kokybės alyvos, reikia sunaudoti apie 160 l žaliavinės naftos, tačiau tam reikia tik 4 l panaudotos alyvos;
  • iš 8 l panaudotos alyvos galima pagaminti 36 kWh elektros energijos. Šio elektros energijos kiekio pakanka: vidutiniam namų ūkiui vienai dienai; pagaminti 36 patiekalus mikrobangų krosnelėje; išsidžiovinti plaukus 216 kartų; siurbti siurbliu savo namus 15 mėnesių.

Kas yra panaudota alyva?

Panaudota alyva tai bet kuri alyva, kuri buvo rafinuota iš žaliavinės naftos ar bet kurios sintetinės bazinės alyvos, vėliau panaudota ir užteršta fizinėmis ar cheminėmis priemaišomis.

Varikliuose panaudotoje alyvoje yra kone 80 proc. bazinės alyvos. Pavyzdžiui, panaudotą alyvą iš dyzelinių variklių sudaro vanduo, nedegūs pelenai, sunkiųjų metalų junginiai, siera ir kietosios dalelės, tokios kaip purvas ar smėlis.

Panaudotoje alyvoje galima rasti bene trečdalį Mendelejevo lentelės cheminių elementų. Tarkime, sunkiųjų metalų yra tam tikruose prieduose, pavyzdžiui, benzine su švinu, jų atsiranda ir dylant metalo paviršiams. Patekę į aplinką, jie kaupiasi žmogaus organizme, gali pažeisti inkstus, nervų sistemą, sukelti vėžinius susirgimus.

Panaudotos alyvos perdirbimas

Pagrindiniai naudotos alyvos perdirbimo būdai:

  • perdirbimas į mazutą,
  • perdirbimas į demetalizuotą sunkųjį naftos distiliatą,
  • pakartotinis rafinavimas,
  • perdirbimas į termiškai krekinguoto distiliato gazolį.

Perdirbta variklinė alyva yra panaudojama asfalto, pramoninių bei buitinių katilų gamyboje ar plieno gamyklose. Tam tikras kiekis panaudotos alyvos yra perdirbamas į naujos kartos variklinę alyvą ar mazutą. Kita dalis yra sudeginama specialiose krosnyse, gaminant elektros energiją.