Istorija

» ORLEN Oil » Istorija

Orlen ofis

 • 1853 – 1852-1853 metų sankirtoje Ignacy Łukasiewicz ir Jan Zech naftos frakcinio distiliavimo būdu gavo žibalą.
 • 1853 m. liepos 31 d. – simbolinė, oficiali naftos pramonės atsiradimo data. Pirmą kartą praktikoje žibalinė lempa buvo panaudota naktį atliekant operaciją Lvovo Lyčakovo rajono valstybinėje ligoninėje.
 • 1854 – Ignacy Łukasiewicz Bóbrkos gyvenvietėje prie Krosno miesto įsteigė pirmą pasaulyje iki šiol veikiančią naftos verslovę (naftos kompanija Trzecieski-Łukasiewicz)
 • 1944 – įsteigta įstaiga, turėjusi saugoti likusią po karo ir okupacijos naftos infrastruktūrą. Taip pat tai ir paskirstymo veiklos pradžios data.
 • 1944 m. rugpjūčio 14 d. – išspausdintas pirmasis oficialus aktas, nustatantis organizacijos pavadinimą: Lenkijos naftos monopolija (Polski Monopol Naftowy). Tačiau jau tų pačių metų spalį jis buvo pakeistas į Valstybinį naftos produktų pardavimo biurą (Państwowe Biuro Sprzedaży Produktów Naftowych).
 • „Šiuolaikinis“ pavadinimas CPN yra Pramonės ministro nuopelnas. 1945 m. gruodžio 3 d. specialiu jo potvarkiu buvo įsteigta valstybinė įmonė – Centrinė naftos produktų valdyba (Centrala Produktów Naftowych). Po 10 metų organizacija buvo pakartotinai pertvarkyta ir pavadinta Centrinė naftos produktų apyvartos valdyba „CPN“ (Centralny Zarząd Obrotu Produktami Naftowymi „CPN“).
 • Praėjus dar 3 metams, firma susigrąžino ankstesnį pavadinimą, kuris buvo sujungtas su santrumpa „CPN” — Centrinė naftos produktų valdyba „CPN“ (Centrala Produktów Naftowych „CPN“). XX a. septintajame dešimtmetyje sukurto CPN logotipo autorius yra Ryszard Bojar, kuris kartu su Jerzy Solik ir Jerzy Słowikowski parengė kompleksinę CPN vaizdinės identifikacijos sistemą.
 • 1998 – Ministrų taryba priėmė sprendimą įkurti nacionalinį naftos koncerną sujungiant AB Centrinė naftos produktų apyvartos valdyba „CPN“ ir AB Plocko naftos chemijos kombinatą (Petrochemia Płock S.A.).
 • Tais pačiai metais keturi pagrindiniai tepalų gamintojai – Plocko naftos chemijos kombinatas (Petrochemia Płock), Tžebinios naftos perdirbimo gamykla (Rafineria Trzebinia), Čechovicų naftos perdirbimo gamykla (Rafineria Czechowice) ir Jedličės naftos perdirbimo gamykla (Rafineria Jedlicze) – įsteigė firmą Petro Oil.
 • 1999 – sujungus AB Plocko naftos chemijos kombinatą ir Centrinę naftos produktų valdybą buvo įsteigta AB Plocko naftos koncernas (Polski Koncern Naftowy S.A.) – viena iš didžiausių degalų gamybos kompanijų Centrinėje ir Rytų Europoje.
 • Tais pačiais metais kompanija Petro Oil įsiliejo į Lenkijos naftos koncerno finansinės grupės struktūrą.
 • 1999 metų pabaigoje buvo atliekamas tyrimas, kurio metu daugiau nei iš 1000 pavadinimų pasiūlymų buvo išrinktas vienas – ORLEN, kuris garantavo norimas asociacijas, užtikrino paprastą pavadinimo aiškinimą ir kurį buvo galima įregistruoti kaip prekės ženklą. Žodį ORLEN sudaro žodžių ORZEŁ (ERELIS) ir ENERGIA (ENERGIJA) elementai.
 • Kitas ženklo ORLEN vizualinės tapatybės sistemos formavimo etapas buvo sukurti prie pavadinimo derantį grafinį simbolį. Dalyvauti firmos simbolio kūrimo konkurse buvo pakviesti žymiausi Lenkijos dailininkai grafikai. Žiūri geriausiai įvertino prof. Henryk Chyliński darbą. Šis autorius dar žinomas kaip fondo Dabar Lenkija (Teraz Polska) ir Lenkijos radijo (Polskie Radio) ženklų kūrėjas.
 • Apdovanotasis ženklas vaizdavo stilizuotą erelio galvą. Koncerno vaizdinėje identifikacijoje dominuoja raudona, balta, pilka ir sidabrinė spalvos.
 • 2000 m. balandžio 3 d. – neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas priėmė nutarimą suteikti kompanijai AB Lenkijos naftos koncernas prekinį pavadinimą ORLEN. Pirmą kartą ženklas ORLEN buvo pristatytas 2000 metais koncerno akcijų antrojo leidimo proga Varšuvos vertybinių popierių biržoje.
 • 2002 – firma Petro Oil, įeinanti į PKN ORLEN finansinės grupės sudėtį, pakeitė pavadinimą į ORLEN OIL, tuo pačiu priimdama ir koncerno struktūroms būdingą logotipą.
 • Tais pačiais metais buvo pristatyta pirmoji markės Platinum variklių alyva.
 • 2003 – tai metai, kai buvo įdiegta visa Platinum variklių alyvų gama.
 • 2005 metais įsteigta kompanija ORLEN OIL ČESKO, atsakinga už ORLEN OIL produktų prekybą Čekijos rinkoje.
 • 2010 metų sausį firma ORLEN OIL sujungė tris kompanijas Platinum Oil Liubline, Platinum Oil Pamario vaivadijos paskirstymo centrą Gdanske ir Petro-Oil Silezijos pardavimų centrą Olkušo mieste, sukurdama vieną paskirstymo kompaniją Platinum Oil, kurios buveinė yra Lodzės mieste.