Ekoloģija

» Soliris » Ekoloģija

ekologija

Plānojot savas uzņēmējdarbības nepārtrauktību un attīstību, ievērojam videi draudzīgus uzņēmuma darbības noteikumus.

Mūsu mērķis ir izmantotās eļļas pārstrāde, līdz ar to saviem klientiem sniedzam šādas eļļas savākšanas pakalpojumu.

Izlietotās eļļas ir bīstamie atkritumi, tādēļ eļļu savākšanā, transportēšanā un uzglabāšana jāievēro vides aizsardzības prasības. Mūsu darbiniekiem ir izsniegti kvalifikācijas sertifikāti un apliecības, kas ļauj strādāt ar bīstamiem atkritumiem.

Vai Jūs zinājāt, ka 

  • viens nepareizi likvidēts izlietotās eļļas litrs var piesārņot gandrīz 1.000.000 litru saldūdens;
  • puslitrs nepareizi likvidētās eļļas var izveidot plēvi ap 4 tūkst. m² ūdens virsmas un iznīcināt ūdens organismus;
  • atkārtota izmantotās eļļas rafinēšana pieprasa tikai trešdaļu enerģijas, kas tiktu patērēta jēlnaftu pārveidojot eļļā;
  • lai iegūtu 2,5 l janu augstas kvalitātes eļļu, nepieciešams izmantot ap 160 l jēlnaftas, bet tas prasa tikai 4 l izmantotās eļļas;
  • no 8 l izmantotās eļļas var dabūt 36 kWh elektroenerģijas. Šāda elektroenerģijas daudzuma pietiek: vidējai mājsaimniecībai uz vienu dienu; pagatavot 36 ēdienus mikroviļņu krāsnī; izžāvēt matus 216 reizes; tīrīt ar putekļu sūcēju savas mājas 15 mēnešus.

Kas ir izmantotā eļļa?

 Izmantotā eļļa ir jebkura eļļa, kas bija rafinēta no jēlnaftas vai jebkuras sintētiskās bāzes eļļas, vēlāk izmantota un piesārņota ar fiziskajem vai ķīmiskajiem piemaisījumiem.

Dzinējos izmantotajā eļļā ir gandrīz 80 proc. bāzes eļļas. Piemēram, izmantotā eļļa no dīzeļdzinējiem sastāv no ūdens, nedegošiem pelniem, smago metālu savienojumiem, sēra un cietajām daļiņām, tādām kā dubļi vai smiltis.

Izmantotajā eļļā var atrast gandrīz trešdaļu ķīmisko elementu no Mendeļejeva tabulas. Piemēram, smagie metāli, un  dažās piedevās, kā benzīns ar svinu, tās rodas arī metāla virsmu berzes rezultātā. Nonākot vidē, tie uzkrājas cilvēka organismā, tie var bojāt nieres, nervu sistēmu, izraisīt onkoloģiskas saslimšanas.

Izlietotās eļļas pārstrāde

Galvenās izlietotās eļļas pārstrādes metodes:

  • pārstrāde mazutā,
  • pārstrāde demetalizētajā smagajā naftas destilātā,
  • atkārtota rafinēšana,
  • pārstrāde termiski sašķeltajā destilāta gāzes eļļā.

Pārstrādātā motoreļļa tiek izmantota asfalta, rūpniecības un sadzīves katlu ražošanā vai tērauda rūpnīcās. Noteikts izlietotās eļļas daudzums tiek pārstrādāts jaunās paaudzes motoreļļā vai mazutā. Atlikusī daļa tiek sadedzināta speciālās krāsnīs, ražojot elektroenerģiju.