Misija un vērtības

» Soliris » Misija un vērtības

misija

Mūsu vīzija – kļūt par vadošo eļļas un smērvielu piegādātāju Lietuvā.

Mūsu misija – atbildīgi un profesionāli sniegt kvalitatīvus pakalpojumus, uzturēt ilglaicīgas un uzticamas attiecības ar partneriem un klientiem, elastīgi reaģēt uz tirgus izmaiņām, nodrošināt veiksmīgu uzņēmuma darbību.

Stratēģija – atkarībā no klientu vajadzībām, pastāvīgi uzlabot pakalpojumu kvalitāti, piedāvājot inovatīvus risinājumus un visplašāko produktu klāstu, iegūt klientu uzticību un kļūt par vadošo uzņēmumu. 

Mūsu vērtības

  • Profesionālisms un kvalitāte. Savas zināšanas un pieredzi cenšamies izmantot darbībā, kuru mēs zinām vislabāk.
  • Uzticamība un savstarpēja uzticēšanās. Mums ir svarīgi būt par uzticamiem un ilglaicīgiem partneriem.
  • Elastība un sadarbība. Mēs reaģējam uz tirgus izmaiņām, piedāvājam optimālus risinājumus.
  • Iniciatīva un inovācijas. Aicinām darbiniekus un klientus sniegt jaunus priekšlikumus, izstrādāt idejas un īstenot iniciatīvas.
  • Cieņa un tolerance. Mēs veidojam pozitīvu emocionālo vidi uzņēmumā. Ar klientiem, partneriem un citām iestādēm mijiedarbojamies, veicinot savstarpēju toleranci. Mēs cenšamies nodrošināt cieņu ne tikai pret cilvēkiem, bet arī pret vidi, pārējām vērtībām, uzskatiem un attieksm.
  • Vide. Mēs aicinām darbiniekus, partnerus un klientus atbalstīt atbildīgu attieksmi pret vidi, cenšamies izveidot videi draudzīgu piegādes ķēdi no ražošanas līdz atkritumu pārstrādei.